Energikontoret Halland, Jonas och jag!

Att tänka energismart är otroligt viktigt för oss. En restaurang kräver massor av energi och vi vill ju självklart ta till vara på värmen som finns i köket och sprida den i resten av huset. Till vår hjälp har vi tagit Jonas på energikontoret på Region Halland. Med hjälp av honom så ska vi nu göra en energimiljöstudie. Vi tackar ödmjukt för din hjälp Jonas. Med detta sagt så vill vi även rekommendera andra företagare att se över sin energiförbrukning med.